יהודי בנה בצורה בלתי חוקית והשכיר את השטח לחברת הובלות ערבית - 0404
+
יהודי בנה בצורה בלתי חוקית והשכיר את השטח לחברת הובלות ערבית תנועת רגבים

יהודי בנה בצורה בלתי חוקית והשכיר את השטח לחברת הובלות ערבית

מזה חודשים רבים פועלת חברת הובלות – "הובלות נאבלי" בשטח שבו הבנייה היא בלתי חוקית. החברה, שכרה את השטח מיהודי ופועלת במקום ללא כל הפרעה. מזה חודשים רבים משמש השטח, הסמוך לאזור התעשייה עטרות ולכביש בגין בירושלים לטובת המשאיות של "הובלות נאבלי" – עסק מוכר וגדול בתחומו. כבר לפני שנה, ב-25 בפברואר, פנתה עמותת רגבים לכל הגורמים – מפקד פיקוד מרכז, ראש המנהל האזרחי ומנהל היחידה לפיקוח וביקשה לקבל הבהרות, תוך דרישה שיבוצע ההליך ע"פ החוק ויוצא צו הריסה למקום, אלא שעד לרגע זה, אף אחד מאלה לא השיב לעמותת רגבים ולו במילה אחת. מערכת חדשות 0404 פנתה למנהל האזרחי בבקשת תגובה ובמנהל הבהירו שבדיוק השבוע החלו בפעולת אכיפה במקום: "במקום ישנה בנייה בלתי חוקית על אדמות פרטיות ועל כן נקטה יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי בפעולות אכיפה כנגד בינוי בלתי חוקי שהוצב במקום. כמו כן, השבוע בוצע סיור בשטח עם עיריית ירושלים ועם בעלי המבנים בו הובהר כי אחריות האכיפה הינה של המנהל האזרחי, זאת לאחר שהועלו טענות מצד בעלי המבנים כי סמכות האכיפה מצויה בידי עיריית ירושלים. בהתאם לכך עתידים להתבצע הליכים נוספים כנגד בינוי בלתי חוקי והכשרת שטח". אגב, סמכות האכיפה על אזור התעשייה עטרות נחלקת בין עיריית ירושלים לבין המנהל האזרחי. תיקי הבב"ח (בנייה בלתי חוקית) נפתחו כנגד המחזיק בקרקע, אשר מכשיר את השטח ללא ההיתרים המתאימים ומשכיר אותו לחברת ההובלות נאבלי.