דקה לשבת עם סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן לפרשת כי תישא - 0404
+

דקה לשבת עם סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן לפרשת כי תישא

פרשתנו מתחילה באיסור של התורה לספור את בני ישראל.
אומרת התורה אם אתם רוצים לספור את מניינם של בני ישראל תיקחו מכל אחד מכם מחצית השקל
ואז תוכלו לספור את בני ישראל.
אבל למה באמת אסור לספור את בני ישראל?
התשובה היא שאתה סופר אנשים כל אחד ואחד הופך להיות מספר, הוא לא אישיות בפני עצמו.
ואנחנו יודעים שהעולם נברא אפילו על אדם אחד " וכל מציל נפש מישראל כאילו מציל עולם מלא".
לכן, כשאתה מתחיל לספור את האנשים אתה מוזיל אותם, אתה מזלזל בהם.
איך אומרת לנו התורה לספור?
כשכל אחד יתן ממחצית השקל.
ואגב כך מלמדת אותנו התורה שתזכור שאתה רק מחצית רק אם אתה מתחבר לחברך אתה יכול להגיע לשקל שלם.
יהי רצון שנזכה להתחבר יחד ואז עם ישראל יהיה מניין שלם.
שבת שלום!