גורם במשרד החוץ על ״חוק השואה״ הפולני: ״הצוותים עובדים על ניסוח הצהרה משותפת״ - 0404
+
גורם במשרד החוץ על ״חוק השואה״ הפולני: ״הצוותים עובדים על ניסוח הצהרה משותפת״ Katarzyna Czerwińska

גורם במשרד החוץ על ״חוק השואה״ הפולני: ״הצוותים עובדים על ניסוח הצהרה משותפת״

ישראל ופולין יתאמו יחדיו הצהרה משותפת באשר ל״חוק השואה״ הפולני. במשך יותר משלוש שעות התנהל דיאלוג נוקב ופתוח בין הצוות הישראלי בראשות מנכ״ל משרד החוץ יובל רותם וצוות משפטנים דיפלומטים והיסטוריונים מ״יד ושם״ לבין הצוות הפולני המקביל, בראשות סגן שר החוץ.

מנכ״ל משרד החוץ והצוות הציגו את ההסתייגויות מהחוק הפולני, בדגש על סעיף ההפללה המהווה מכשול לחקר האמת ולדיון פתוח בהיסטוריה. הצוות הבהיר את הצורך במציאת מענה בזמן הקרוב.

המנכ״ל הביע דאגתו מהאווירה הציבורית שנוצרה בתקופה האחרונה בפולין וגילויי האנטישמיות ועמד על הצורך של ממשלת פולין לפעול באפס סובלנות כלפי אנטישמיות.

בסיום הדיון קבעו הצדדים כי הצוותים יעבדו על ניסוח הצהרה משותפת לישראל ופולין.