מינויים חדשים לנציגויות משרד החוץ - שגריר לאונסק״ו ושגריר לאוקראינה - 0404
+
מינויים חדשים לנציגויות משרד החוץ – שגריר לאונסק״ו ושגריר לאוקראינה Michel Ravassard, UNESCO

מינויים חדשים לנציגויות משרד החוץ – שגריר לאונסק״ו ושגריר לאוקראינה

וועדת המינויים לראשי נציגויות של משרד החוץ, בראשות המנכ״ל יובל רותם, החליטה היום על המינויים הבאים –
שגריר ל- oecd ואונסק״ו – מר אלי לב.
שגריר לאוקראינה – מר יואל ליאון.

המינויים יעברו באישור הממשלה.