צפו: ח"כ חזן עמד לדקת דומיה לזכר הנרצחים במסגרת נאומו בכנסת - 0404
+
צפו: ח"כ חזן עמד לדקת דומיה לזכר הנרצחים במסגרת נאומו בכנסת פייסבוק אורן חזן

צפו: ח"כ חזן עמד לדקת דומיה לזכר הנרצחים במסגרת נאומו בכנסת