פרשת המסרונים: השופטת תועמד לדין משמעתי - 0404
+
פרשת המסרונים: השופטת תועמד לדין משמעתי דוברות בית המשפט

פרשת המסרונים: השופטת תועמד לדין משמעתי

נשיאת בית המשפט העליון ושרת המשפטים למדו את ההחלטה שניתנה אתמול (שלישי) על-ידי נציב תלונות הציבור על שופטים, המשנה לנשיאה, פרופסור אליעזר ריבלין, בעניינה של השופטת רונית פוזננסקי-כץ.

הנשיאה והשרה החליטו לקבל את המלצת הנציב להעמיד את השופטת לדין משמעתי. על כן, שרת המשפטים תגיש בימים הקרובים לנשיאת בית המשפט העליון קובלנה משמעתית על השופטת, בהתאם לסעיף 18(א) לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984. לאחר הגשת הקובלנה תפעל הנשיאה למינוי הרכב בית הדין המשמעתי שידון בקובלנה בהתאם לסדרי הדין הקבועים בחוק ובתקנות.

לאחר הגשת הקובלנה נשיאת בית המשפט תקבל החלטה בעניין השעייתה של השופטת עד למיצוי ההליך המשמעתי בעניינה, וזאת בהתאם לסמכותה לפי סעיף 14 לחוק-יסוד: השפיטה.

אשר לכשלים המערכתיים שאליהם התייחס הנציב בהחלטתו. סוגיה זו נבחנת על ידי נשיאת בית המשפט העליון ובדעתה לגבש בהקדם נוהל מתאים שיענה עליהם ויפורסם לציבור.

מבזקיםלכל המבזקים