תצהיר נתניהו על מתווה הגז: עיכוב יגרום פגיעה משמעותית בביטחון המדינה - 0404
+
תצהיר נתניהו על מתווה הגז: עיכוב יגרום פגיעה משמעותית בביטחון המדינה יח"צ

תצהיר נתניהו על מתווה הגז: עיכוב יגרום פגיעה משמעותית בביטחון המדינה

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הגיש תצהיר לבג"ץ בעניין מתווה הגז והזהיר מפגיעה משמעותית בביטחון מדינת ישראל. בין השאר כתב נתניהו בתצהירו: "החלטתי לעשות שימוש בסמכותי לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים העסקיים, לאחר שהשתכנעתי כי קיים צורך חיוני בחילוצו המהיר של משק הגז הטבעי בישראל מהקיפאון אליו הוא נכנס בעקבות החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים לשעבר לחזור בו מטיוטת הצו המוסכם שגובש עם בעלי הזכויות בחזקות "תמר" ו"לוויתן" ולאחר שהגעתי, על בסיס חוות דעת מקצועיות שהוצגו בפניי, למסקנה חד משמעית, כי הדבר דרוש, קרי חיוני, מטעמים של מדיניות החוץ ומטעמים של ביטחון המדינה. "קיפאון זה או עיכוב משמעותי בפיתוח החזקות והרחבתן עלול למיטב שיקול דעתי לגרום לפגיעה משמעותית בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה ולמנוע ממדינת ישראל מלמצות הזדמנויות בלתי חוזרות הניצבות בפנייה בעת הנוכחית. ולראייה, כבר בימים אלו, אני עד להזדמנויות המדיניות החשובות שמתווה הגז מאפשר למדינת ישראל בתחום חיזוק יחסי החוץ שלה".