אל"ם א' ימונה למפקד שייטת הצוללות. שר הביטחון יאשר מינויים נוספים - 0404
+
אל"ם א' ימונה למפקד שייטת הצוללות. שר הביטחון יאשר מינויים נוספים ????? 0404

אל"ם א' ימונה למפקד שייטת הצוללות. שר הביטחון יאשר מינויים נוספים

היום נקבעו מינויים חדשים בצה"ל. המינויים החדשים מותנים באישור שר הביטחון משה (בוגי) יעלון. המינויים: אל״ם דרור שלום ימונה לרח״ט מחקר באמ״ן ויועלה לדרגת תא״ל. אל״ם ג׳ ימונה לרח״ט הפעלה באמ״ן ויועלה לדרגת תא״ל. אל״ם י׳ ימונה למפקד יחידת 9900. אל״ם א׳ ימונה למפקד שייטת הצוללות. סא״ל אריאל קליימן ימונה לראש מנהלת erp) 2020) בלוט״ם ויועלה לדרגת אל״ם.