רבי עקיבא מתהפך בקברו! - 0404
+
רבי עקיבא מתהפך בקברו! ביטחון כרמי צור

רבי עקיבא מתהפך בקברו!

אין לנו כבוד! אין לנו כבוד לעצמנו, אין לנו כבוד לארצנו, אין לנו כבוד בעיקר למסורת שלנו ולמה שאבותינו מסרו את חייהם בעבורו. אין לנו כבוד לספר תורה ובכלל לספרי קודש. אבותינו מסרו נפשם על לימוד תורה והוצאו להורג לאחר שלא הסכימו לוותר על קיום מצוות ולימוד. עשרת הרוגי מלכות – יהודים יקרים אשר נרצחו ע"י השלטון הרומאי רק בשל התעקשותם לעסוק במצוות וללמוד תורה. הסיפורים על רציחתם של שלושת התנאים, רבי יהודה בן בבא, רבי חנינא בן תרדיון ורבי עקיבא, קשים אפילו לקריאה. תיאור הוצאתו להורג של רבי חנינא בן תרדיון מציג רצח קשה ומצמרר. רבי חנינא בן תרדיון נשרף יחד עם ספר התורה, לא לפני שקשרו את ספר התורה סביב גופו, וספוגין של צמר הונחו על לבו, כדי שנשמתו לא תצא במהרה וימשיך לסבול עד לרגע האחרון. על רבי יהודה בן בבא מסופר במסכת סנהדרין וכן במסכת עבודה זרה שסמך לרבנות חמישה תנאים באושא (סמוך למחלף סומך של היום – ועל כן נקרא כך המקום) שנודע לשלטונות רומי על מעשיו, דרש רבי יהודה בן בבא מהסובבים אותו לברוח וכשנשאל מה יהיה איתו, ענה: "הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכין. וכמתואר: לא זזו משם (חיילי רומי) עד שנעצו לגופו ש' לולניאות (חניתות) של ברזל ועשאוהו לגופו ככברה"‏. על רבי עקיבא מסופר: "תפסוהו לרבי עקיבא וחבשוהו בבית האסורים. בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמים. אמרו לו תלמידיו: רבינו עד כאן. אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך, אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו? היה מאריך באחד (באחד של "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד) עד שיצתה נשמתו באחד. יצתה בת קול ואמרה: אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד. אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבא" כאן, בארץ ישראל, ללא אף רומאי על הראש ועם צבא חזק וכוחות ביטחון אדירים, אין לנו אפילו אדם אחד אשר יזכיר במעט את הרוגי המלכות ואת אבותינו שנרצחו בשואה עם ספר התורה בידיהם. יש לנו את כל היכולת לשמור על קדושת התורה, על מסורת ישראל, אבל את הרצון איבדנו כבר מזמן. ביום שישי שרפו ספרי תורה וקודש בבית הכנסת הארעי שהוקם ליד גדר היישוב כרמי צור ואף אחד לא צועק. אף אחד לא עושה מעשה, הכוח הישראלי נעלם. אבותינו מסרו נפשם על קידוש השם, הוצאו להורג עם ספרי התורה עליהם ואנחנו ממשיכים הלאה כאילו לא קרה דבר. בית הכנסת ליד כרמי צור אינו הראשון שהועלה באש. בית כנסת של חב"ד הוצת כבר פעמיים על כביש 6, בקרבת באקה, בית כנסת הוצת בירושלים, בית כנסת בסניף בני עקיבא בנצרת עילית חולל, ספרי קודש הועלו כמה וכמה פעמים באש, אבל קול זעקה לא יצא. רבי עקיבא, יחד עם רבי יהודה בן בבא ורבי חנינא בן תרדיון, לבטח מתהפכים בקברם.