עיכובים בתנועת הרכבות עקב תקלת איתות - 0404
עיכובים בתנועת הרכבות עקב תקלת איתות דוברות רכבת ישראל

עיכובים בתנועת הרכבות עקב תקלת איתות

בשל תקלת איתות באזור שפיים נגרמים עיכובים מסויימים ברשת הרכבות.

בנוסף, קו בית שמש, קו אשקלון וקו ראשונים יחלו ויסתיימו בתחנת ת'א מרכז.