זּכוֺר אתּ אַשּׁר עשׂהּ לּך עמּלקּ - 7 שנים לטבח בני משפחת פוגל באיתמר - 0404
+
זּכוֺר אתּ אַשּׁר עשׂהּ לּך עמּלקּ – 7 שנים לטבח בני משפחת פוגל באיתמר

זּכוֺר אתּ אַשּׁר עשׂהּ לּך עמּלקּ – 7 שנים לטבח בני משפחת פוגל באיתמר

 זּכוֺר אתּ אַשּׁר עשׂהּ לּך עמּלקּ

7 שנים לטבח בני משפחת פוגל בישוב איתמר.

כך זה התבצע: בשעה 20:30 ליל שישי, חדרו לישוב איתמר שני בני השטן, בני 18 ו19. לקראת השעה 21:30 ניגשו לבית משפחת פוגל שהייתה בשיאה של ״עונג שבת״ מרובת משתתפים. בני השטן המתינו שאורחיהם יעזבו את הבית ובני המשפחה ירדמו במיטותיהם.

בשעה 22:00 לערך, חדרו לבית משפחת פוגל דרך חלון הסלון, כשהם חמושים ברובה m16 מקוצר שגנבו מבית השכנים, ושתי סכינים מושחזות.

תחילה, אחד מבני השטן רצח בעשרות דקירות את יואב בן ה-11 בעת שישן במיטתו ולאחר מכן ניגשו שניהם אל מיטתו של אלעד בן ה-4 ורצחו אותו בדקירות סכין וחניקה.

לאחר מכן ניגשו לחדר ההורים שהתעוררו לנוכח זעקות התחינה לחיים של ילדיהם ורצחו את שניהםאת האב אודי דקרו דקירות מרובות בצווארו לאחר מאבק קשה ואת האם רות לאחר מכן, גם לאחר מאבק בדקירות סכין רבות.

כאן שני בני השטן המגואלים בדם מכף רגל ועד ראש יצאו מחלון הבית ואחד מהם לאחר מספר שניות חזר לתוכו מתוך מחשבה לגנוב גם משם כלי נשק. כאשר נכנס חזרה לסלון שמע את הדס בת ה-4 חודשים בוכה במיטתה, בן השטן ניגש אליה ונעץ בראשה סכין וסיים את חיה בצורה שגם אביו, השטן, לא ברא.

אנשי כוחות ההצלה והבטחון שהוזעקו לאירוע, תיארו צעצועים מגואלים בדם, זוועות שלא ראו ולא תיארו שגם בניו של השטן מסוגלים לבצע גם לנוכח השנאה התהומית השרויה בהם.

לא נשכח. לא נסלח.

ה׳ ייקום את דמם ובצרור החיים תהיה נשמתם, אמן.