עפר קליין, הראל ביטוח ופיננסים: "להערכתנו, השפעה חיובית להסכם יצוא הגז" - 0404
+
עפר קליין, הראל ביטוח ופיננסים: "להערכתנו, השפעה חיובית להסכם יצוא הגז"

עפר קליין, הראל ביטוח ופיננסים: "להערכתנו, השפעה חיובית להסכם יצוא הגז"

עפר קליין מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים אמר כי להסכם יצוא של גז ישראלי למצרים (אם אכן יתממש), השפעה חיובית על ההכנסות העתידיות של המדינה ממסים ועל חוזקו של השקל ומכאן השפעה ממתנת על האינפלציה, על הדחף של בנק ישראל להעלות ריבית ועל תשואות האג"ח.

בהמשך לנתוני מדד המחירים לצרכן –  העלייה במדד מחירי תשומות הבניה יקשה להערכתנו על ירידה מהירה במחירי הדירות

בצמוד לנתוני מדד המחירים לצרכן פורסם שמחירי כלל הדירות בבעלות (שאינן במדד המחירים לצרכן) ירדו ב-0.7 אחוז (בין אמצע נובמבר לאמצע דצמבר השנה לעומת התקופה המקבילה אשתקד) ועלו ב-2.0 אחוזים בלבד ב-12 החודשים האחרונים, קצב מתון בהרבה בהשוואה לחודשים הקודמים, והנמוך ביותר בשש השנים האחרונות. בהקשר זה מעניין לציין שבמקביל מדד תשומות הבנייה עלה ב-0.5 אחוז בינואר (לאחר עלייה דומה בדצמבר), בעיקר בשל העלייה בשכר העבודה (המהווה כ-43% מהמדד). המדד השלים עלייה של 2.5 אחוזים ב-12 החודשים האחרונים, להערכתנו, עלייה זו תקשה המשך ירידה מהירה במחירי הדירות.

נתוני הצמיחה של המשק ברבעון הרביעי היו טובים והם תומכים בתחזית שלנו לצמיחה של 3.5 אחוזים בשנת 2018

הנתונים הראשונים לרבעון האחרון של 2017 היו טובים, והצביעו על צמיחה של 3.6 אחוזים בשיעור שנתי, וזאת לאחר עדכון כלפי מעלה של הרבעון הקודם ל-3.9 אחוזים. עקב זאת, הצמיחה השנתית ב-2017 עודכנה כלפי מעלה ל-3.3 אחוזים (3.0% באומדן הקודם), בעיקר בשל עדכון כלפי מעלה של הצריכה הפרטית (3.3%) והיצוא (3.2%). הרכב הצמיחה ברבעון האחרון של 2017 היה מעורב; לצד גידול נאה של 7.7 אחוזים ביצוא הסחורות והשירותים, נרשם גידול מתון של 1.3 אחוזים בלבד בצריכה הפרטית (בחלקו בשל ירידה ברכישות רכבים) וירידה של 5.5 אחוזים בהשקעות בנכסים קבועים. להערכתנו, הצריכה הפרטית צפויה להמשיך ולהוביל את הצמיחה גם ב-2018, ובקצב דומה (לצד המשך שיפור ביצוא הסחורות והשירותים). הערכה זו נתמכת גם בחוזקה של שוק העבודה, כאשר סקר משרות הפנויות לינואר הראה עלייה של 1 אחוזים בביקוש לעובדים, נתון שממשיך לתמוך בעלייה השכר ובצריכה הפרטית.