״דקה לשבת״ - על פרשת השבוע עם הרב אלי בן דהן - 0404
+

״דקה לשבת״ – על פרשת השבוע עם הרב אלי בן דהן

הרב אלי בן דהן, סגן שר הביטחון, על פרשת השבוע – פרשת תרומה.

פרשתנו פרשת תרומה מתחילה רצף של כמה וכמה פרשיות שעוסקות במשכן ובכליו.

כשנתבונן בכלי המשכן נראה דבר מעניין. המידות של ארון הברית הן מידות של חצאים.

אם נשווה את זה למשל לשולחן, השולחן מידותיו הן אמתיים אורכו רוחבו.

מדוע ההבדל הזה?

ארון הברית מסמל את הקודש. בתוך ארון הברית היו מונחים לוחות הברית – הם קודש הקודשים של עם ישראל.

בקדושה תמיד צריך האדם להרגיש שהוא רק בחצי, שהוא לא שלם, תמיד יש לו לשאוף להשלים את קדושתו, להשלים את לימוד התורה שלו, להשלים את הטהרה שלו. לעומת השולחן שהוא שולחן הפנים שמסמל את העושר, הגשמיות, שם אדם צריך להרגיש שהגשמיות שלו היא שלמה, מלאה, שהוא לא צריך להוסיף עוד יותר.

שבת שלום ומבורך.