משאית בטון התהפכה בקריית שמואל. באורח נס אין נפגעים - 0404
משאית בטון התהפכה בקריית שמואל. באורח נס אין נפגעים אליעזר בוסקילה

משאית בטון התהפכה בקריית שמואל. באורח נס אין נפגעים

משאית בטון התפכה בקריית שמואל. נזק רב נגרם במקום. באורח נס אין נפגעים.