משרד המשפטים: פרסום הודעת המשטרה בפרשות נתניהו - באישור היועמ״ש ופרקליט המדינה - 0404
+
משרד המשפטים: פרסום הודעת המשטרה בפרשות נתניהו – באישור היועמ״ש ופרקליט המדינה איציק הררי, דוברות הכנסת

משרד המשפטים: פרסום הודעת המשטרה בפרשות נתניהו – באישור היועמ״ש ופרקליט המדינה

ממשרד המשפטים נמסר כי, למען הסר ספק, פרסום הודעת משטרת ישראל על סיום החקירה בפרשות 1000 ו-2000 נעשה בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה 4.1003 שעניינה ״קווים מנחים לרשויות האכיפה בעניין פרסומים מחקירות״. הדבר נעשה באישור היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה מראש, כנדרש וכמקובל.

היועץ  המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה פועלים בתיאום מלא ובשיתוף פעולה מצוין עם משטרת ישראל.

מובן כי העמדה המשפטית לגבי תיקים אלה תגובש רק לאחר בחינה יסודית של הראיות שנאספו בחקירה בידי גורמי התביעה, וכל פרסום אחר בעניין זה הוא באחריות המפרסם בלבד.