אין יפה ממנה - ארצנו מפסגת הר ברקן - 0404
+
אין יפה ממנה – ארצנו מפסגת הר ברקן איל מדר

אין יפה ממנה – ארצנו מפסגת הר ברקן