שוטר אלמוני, לא יודע מי אתה, אבל תודה - 0404
+

שוטר אלמוני, לא יודע מי אתה, אבל תודה

שרון חדידה כתב: "ראיתי הבוקר שוטר מאת"ן ירושלים מכוון תנועה בגשם שוטף במסירות וביעילות.

אני מתאר לעצמי שאף אחד לא היה רוצה להיות במקומו ברגעים אלו.

שוטר אלמוני, לא יודע מי אתה, אבל תודה".