שוטר אלמוני, לא יודע מי אתה, אבל תודה - 0404

שוטר אלמוני, לא יודע מי אתה, אבל תודה

שרון חדידה כתב: "ראיתי הבוקר שוטר מאת"ן ירושלים מכוון תנועה בגשם שוטף במסירות וביעילות.

אני מתאר לעצמי שאף אחד לא היה רוצה להיות במקומו ברגעים אלו.

שוטר אלמוני, לא יודע מי אתה, אבל תודה".