ישראל ויוון יקיימו בירושלים מפגש בין ממשלות - 0404
+
ישראל ויוון יקיימו בירושלים מפגש בין ממשלות חדשות 0404

ישראל ויוון יקיימו בירושלים מפגש בין ממשלות

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושישה משרי הממשלה יארחו את ציפראס ושישה משרי ממשלת יוון, לסדרת דיונים וחתימה על הסכמים בילטרליים שמטרתן המשך חיזוק היחסים בין יוון וישראל בתחומי קשרי חוץ, שיתוף פעולה כלכלי, חדשנות, אנרגיה, סביבה, תיירות, תחבורה, קשרים ימיים, שמירת הסדר הציבורי, הגנה אזרחית ומאבק בטרור. ראשי הממשלות והשרים יחתמו על הסכם שיתוף פעולה בתחום הספנות, הסכם שיתוף פעולה במים, אשרת עבודה לצעירים והכרה ברישיונות נהיגה ישראלים. זהו מפגש הממשלות השני בין ישראל לבין יוון ( הראשון התקיים באוקטובר 2013 בירושלים). בנובמבר 2015 התקיים ביקור רשמי של ראש הממשלה ציפארס בישראל. מפגש הממשלות השני משקף את הידידות העמוקה בין שתי המדינות ואת החשיבות שהן מייחסות להמשך העמקת הקשרים האסטרטגיים ביניהן. מפגש הממשלות (G2G) מתקיים לציון חצי יובל לשדרוג היחסים בין שתי המדינות. בין מטרות המפגש: מיסוד הקשר ברמה המדינית הבכירה; הידוק הקשרים האסטרטגים בין המדינות; בדיקה לשיתוף פעולה ליצוא גז לאירופה דרך יוון; עיגון התכנית לשיתוף פעולה בין המדינות בתחום החדשנות; הקמת קבוצת עבודה בילטראלית, לדיון משותף בסוגיות כלכליות וחברתיות כמאיץ לצמיחה כלכלית; וכפי שצוין חתימה על הסכמים משותפים. למחרת, ה-28 בינואר 2016, ייצאו נתניהו וציפראס לניקוסיה, קפריסין, שם תתקיים ועידת פסגה משולשת (מפגש טרילטראלי). נשיא קפריסין ניקוס אנסטסיאדס, ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש הממשלה אלכסיס ציפראס יקיימו דיונים שיעסקו בשותפות הטרילטראלית ובאינטרסים האזוריים המשותפים לישראל, יוון וקפריסין.