ראשי הקואליציה החליטו פה אחד לדחות העלאת חוק הריבונות - 0404
+
ראשי הקואליציה החליטו פה אחד לדחות העלאת חוק הריבונות שלמה מור

ראשי הקואליציה החליטו פה אחד לדחות העלאת חוק הריבונות

בעקבות האירועים הביטחוניים וכדי לאפשר המשך ניהול מגעים מדיניים בנידון, הוחלט פה אחד בישיבת ראשי הקואליציה לדחות את העלאת חוק הריבונות.