ראשי הקואליציה החליטו פה אחד לדחות העלאת חוק הריבונות - 0404
ראשי הקואליציה החליטו פה אחד לדחות העלאת חוק הריבונות שלמה מור

ראשי הקואליציה החליטו פה אחד לדחות העלאת חוק הריבונות

בעקבות האירועים הביטחוניים וכדי לאפשר המשך ניהול מגעים מדיניים בנידון, הוחלט פה אחד בישיבת ראשי הקואליציה לדחות את העלאת חוק הריבונות.