קמטק מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2017 - 0404
+
קמטק מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2017 יח"צ

קמטק מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2017

חברת קמטק, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנה ולרבעון הרביעי אשר הסתיימו ב-31 בדצמבר, 2017.

דגשים לתוצאות הרבעון הרביעי של 2017:

  • הכנסות שיא של 25.8 מיליון דולר בתחום המוליכים למחצה, גידול של 20% ביחס לרבעון המקביל אשתקד ובטווח העליון של תחזית ההכנסות.
  • רווח תפעולי על בסיס GAAP של 3.7 מיליון דולר (14.3% מההכנסות); רווח תפעולי על בסיס non-GAAP של 3.8 מיליון דולר (14.8% מההכנסות).
  • הרווח הנקי על בסיס GAAP מפעילות המוליכים למחצה הנמשכת גדל ב-333% והסתכם ב-3.3 מיליון דולר; הרווח הנקי על בסיס non-GAAP מפעילות. המוליכים למחצה הנמשכת צמח ב-303% והסתכם ב-3.5 מיליון דולר.
  • הכנסות הרבעון הראשון צפויות לגדול בכ-25% ביחס לרבעון המקביל ולהסתכם ב-26-27 מיליון דולר.

דגשים לתוצאות שנת 2017:

  • ההכנסות מתחום המוליכים למחצה בשנת 2017 הסתכמו ב-93.5 מיליון דולר; גידול של 18% ביחס לאשתקד.
  • ההפסד התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-3.0 מיליון דולר; הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-10.4 מיליון דולר.
  • הרווח הנקי מפעילות נמשכת על בסיס GAAP הסתכם ב-1.7 מיליון דולר; הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-9.6 מיליון דולר.
  • יתרת המזומנים של החברה נכון ל-31 לדצמבר 2017 הסתכמה ב-43.7 מיליון דולר.