תושבי חוות גלעד עוברים מבית לבית בהר ברכה ומחזקים את התושבים - 0404
+
תושבי חוות גלעד עוברים מבית לבית בהר ברכה ומחזקים את התושבים

תושבי חוות גלעד עוברים מבית לבית בהר ברכה ומחזקים את התושבים

עם מיוחד ומאוחד: תושבי חוות גלעד הנפלאים עוברים ביישוב הר ברכה מדלת לדלת, נותנים מילת חיזוק לתושבים ומוסיפים חיבוק גדול.