אין יפה כישראל: השקיעה באריאל - 0404
+
אין יפה כישראל: השקיעה באריאל יהוידע יואלי

אין יפה כישראל: השקיעה באריאל

עוד ערב בארץ היפה בעולם: השקיעה באריאל. ערב טוב ישראל. (צילום: יהוידע יואלי).