אלוט תקשורת מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2017 - 0404
+
אלוט תקשורת מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2017

אלוט תקשורת מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2017

דגשים לתוצאות הרבעון הרביעי של 2017

 • ההכנסות הסתכמו ב-23.2 מיליון דולר
 • שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP היה 67%, 68% על בסיס non-GAAP
 • הפסד תפעולי על בסיס GAAP של 4.3 מיליון דולר, הפסד תפעולי על בסיס non-GAAP של 1.3 מיליון דולר.
 • יחס הזמנות לעומת הכנסות בפועל ((Book to Bill גבוה מ-1, רבעון רביעי ברציפות.

דגשים לתוצאות שנת 2017

 • ההכנסות הסתכמו ב- 82.0 מיליון דולר.
 • שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP היה 65% ועל בסיס non-GAAP היה 68%.
 • הפסד תפעולי על בסיס GAAP של 17.4 מיליון דולר, הפסד תפעולי על בסיס non-GAAP של 8.6 מיליון דולר.
 • הכנסות ממוצרי אבטחה צמחו ב- 42% ל- 24 מיליון דולר בהשוואה ל- 2016.
 • צבר ההזמנות צמח ב- 13 מיליון דולר בהשוואה לסוף שנת 2016.

תחזיות פיננסיות

 • הנהלת החברה צופה כי הכנסות 2018 צפויות להמשיך לגדול ולהסתכם בין 91-95 מיליון דולר כאשר המחצית השנייה של השנה תהיה חזקה יותר מהראשונה, בהתאם לעונתיות.
 • יחס ההזמנות לעומת הכנסות בפועל (Book to Bill) צפוי להיות גבוה מ-1.
 • הכנסות ממוצרי אבטחה צפויים להמשיך לגדול, ולהוות מקור הצמיחה העיקרי בשנת 2018.

 

 

מבזקיםלכל המבזקים