רבל מדווחת: הסכמי מסגרת בסך כולל של כ-78 מיליון אירו בתחום מערכות הרכב - 0404
+
רבל מדווחת: הסכמי מסגרת בסך כולל של כ-78 מיליון אירו בתחום מערכות הרכב מיכאל קויימן, ויקיפדיה

רבל מדווחת: הסכמי מסגרת בסך כולל של כ-78 מיליון אירו בתחום מערכות הרכב

חברת רבל דיווחה היום כי במהלך התקופה שחלה ממועד פרסום התוצאות הכספיות לרבעון השלישי – 30 בנובמבר 2017 – ועד היום, התקשרו חברות הקבוצה בהסכמי מסגרת חדשים בהיקף של כ-78.1 מיליון אירו. מתוך סכום זה כ-67.2 מיליון אירו הינם הסכמים לאספקת מכלולים ושסתומים בתחום מערכות הרכב, וכ-10.9 מיליון אירו הינם הסכמים בתחום החלקים המבניים לרכב.

במועד פרסום התוצאות הכספיות לרבעון השלישי של 2017 הסתכם צבר ההזמנות של החברה בכ-1.47 מיליארד אירו, כאשר מועדי המימוש של ההזמנות נפרסים עד שנת 2030.

את תשעת החודשים הראשונים של 2017 סיימה רבל עם גידול של כ-9% בהכנסות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, ואלה הסתכמו בכ-146 מיליון אירו. ה-EBITDA של החברה הסתכם בתקופה זו בכ-15.4 מיליון אירו.

במהלך הרבעון הרביעי של 2017 הנפיקה רבל אגרות חוב להמרה (סדרה ב'), וגייסה כ-70 מיליון שקל. אגרות החוב נושאות ריבית שקלית קבועה בשיעור של 2.9% במח"מ של 3.8 שנים, ויחס ההמרה עומד על 11.7 אג"ח למניה אחת.