תכנית מתאר לכיכר סדום בתכנון מרש אדריכלים אושרה בועדה המחוזית - 0404
+
תכנית מתאר לכיכר סדום בתכנון מרש אדריכלים אושרה בועדה המחוזית מרש אדריכלים

תכנית מתאר לכיכר סדום בתכנון מרש אדריכלים אושרה בועדה המחוזית

בישיבה שהתקיימה בוועדה המחוזית מחוז דרום בשבוע שעבר הוחלט לאשר את תכנית המתאר של יישובי כיכר סדום, תכנית אשר נערכה על ידי משרד מרש אדריכלים. במקום זה קמו שני מושבים חקלאיים נאות הכיכר ועין תמר אשר תושביהם הפריחו השממה ומצאו פרנסתם בחקלאות ובעיבוד האדמה הקשה וראו ברכה בעמלם.

לדברי האדריכל רם מרש, עורך התכנית "תכנית המתאר ליישובי כיכר סדום הינה תולדה של תהליך ארוך וממושך. ראשיתו בתכנית האב, ולקחו בו חלק וליוו אותו משרדי ממשלה שונים ביניהם משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה משרד התיירות, בשיתוף עם המועצה האזורית תמר, נציגי היישובים, רשות הטבע והגנים ומפעלי ים המלח.

מדובר באזור שבין מפעלי ים המלח ובריכות האידוי שלהם בצפון לחווארי הכיכר בדרום, ובין שמורת טבע מדבר יהודה במערב לגבול עם ירדן במזרח.

האזור מאופיין בתנאים אקלימיים קשים במיוחד, בבעיות קרקע כגון המלחה של הקרקע והצפה, אך עם זאת מהווה אחת הסביבות היפות והמיוחדות מבחינת תצורות נוף, טבע ובע"ח  הקיימות בארצנו".

מרש מציין כי, "מטרת התכנית להוות מסגרת תכנונית כוללת לפיתוח האזור ושילוב החקלאות והתיירות זה לצד זה, יחד עם החזון להרחבת הישובים והעמקת אחיזתם בקרקע. התכנית נסמכת על עבודות מחקר ועל מידע שנאסף במסגרת תכנית האב, ומביאה לראשונה ראייה כוללת ומקיפה של צרכי האזור מבחינת התיישבות, חקלאות, תיירות, צרכי ציבור ועוד מתוך כוונה להתוות מסגרת אשר תאפשר פיתוח נכון ומכוון של האזור"

התכנית באה להתוות ולייעד קרקע למטרות מגורים, תיירות, תעסוקה, חקלאות, שמורות טבע לצד הפעילויות היישוביות  והתעשייתיות, מתוך כוונה לאפשר פיתוח היישובים הקיימים והרחבתם מבחינה דמוגרפית ומבחינת מגוון אפשרויות התעסוקה וההתפרנסות באזור".