סיור של המשרד לאיכות הסביבה בגני הילדים בעיר השנה יוסמכו 8 גנים ירוקים נוספים - 0404
+
סיור של המשרד לאיכות הסביבה בגני הילדים בעיר השנה יוסמכו 8 גנים ירוקים נוספים חדשות 0404

סיור של המשרד לאיכות הסביבה בגני הילדים בעיר השנה יוסמכו 8 גנים ירוקים נוספים

בשבוע שעבר נערך ביקור של נציגי המשרד לאיכות הסביבה ואיגוד ערים ב- 8 גני ילדים הצפויים להפוך השנה לגנים ירוקים. שמונת הגנים יצטרפו ל- 25 הגנים הירוקים הקיימים בעיר. "גן ירוק" מוגדר כגן שקיבל הסמכה פורמלית מהמשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך בעקבות תהליך שינוי תודעתי, לימודי וסביבתי הן בהתנהגות והן ביצירת סביבה לימודית אקולוגית. הדגש הוא על הקניית ערכים סביבתיים כגון: כבוד לזולת, לטבע ולסביבה, זיקה למקום ורצון להשפיע על הסביבה, שמירה על הסביבה ומניעת עומסי פסולת וצפיפות, פעולות של ילדי הגן למען הסביבה כגון שימוש בנייר ממוחזר ושימוש במתקני המיחזור. במסגרת הפעילות הירוקה יוקמו בגנים מתקנים להפרדת פסולת, גינה קהילתית בחצר הגן ויתקיימו שלל פעילויות קהילתיות עם דגש על קיימות ואיכות הסביבה.