קיבלו שכל: ארדן אסר על קיום אירוע בחסות הרשות בירושלים - 0404
+
קיבלו שכל: ארדן אסר על קיום אירוע בחסות הרשות בירושלים המשרד לביטחון הפנים

קיבלו שכל: ארדן אסר על קיום אירוע בחסות הרשות בירושלים

השר לביטחון הפנים, ח"כ גלעד ארדן, חתם על צו האוסר קיום אירוע בחסות הרשות הפלסטינית במזרח ירושלים. השר לביטחון הפנים, ח"כ גלעד ארדן, חתם היום א' (17/1) מתוקף סמכותו על צו האוסר על קיום פעילות בנושא "החייאת מוסדות התרבות הפלסטינית בירושלים" בתיאטרון "חכאוואתי" בשכונת ואדי אל ג'וז בירושלים, זאת, לאחר שהובא לידיעתו כי יש כוונה לקיים אירוע מטעם ובחסות הרשות הפלסטינית מבלי שניתן לכך היתר בכתב, כנדרש בסעיף 3 (א) לחוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות) התשנ"ה – 1994. בנוסף, הורה השר ארדן במסגרת הצו, למחזיק במקום ולכל אדם אחר הפועל במסגרת האירוע שלא לאפשר את קיומו בירושלים, ובכל מקום בתחומי מדינת ישראל. השר ארדן: " לא אאפשר שום פגיעה בריבונות של מדינת ישראל, ומתן דריסת רגל לרש"פ בשטחי מדינת ישראל."