את התמונה הזאת לא יראו לכם בארגוני השמאל - 0404
+
את התמונה הזאת לא יראו לכם בארגוני השמאל 0404

את התמונה הזאת לא יראו לכם בארגוני השמאל

כמובן שאת זה לא תראו בתקשורת השמאלנית, לא תראו בפרסומים של ארגוני השמאל ההזוי. במוחם המעוות יש רק ״כיבוש״.

כך נראה ״כיבוש״ מקרוב – לוחם עוזר לערבייה בכפר סאלם היום בגזרת שכם.

0404