כתובות רוססו על קיר בעיר העתיקה ועל קיר כנסייה - 0404
+
כתובות רוססו על קיר בעיר העתיקה ועל קיר כנסייה שלמה מור

כתובות רוססו על קיר בעיר העתיקה ועל קיר כנסייה

במהלך משימת אבטחה של שוטרי סיור ממרחב דוד אותרו כתובות שרוססו בטוש שחור על גבי קיר בהוספיס בעיר העתיקה וכן על קיר חיצוני של כנסיית דור מציון.