כתובות רוססו על קיר בעיר העתיקה ועל קיר כנסייה - 0404
כתובות רוססו על קיר בעיר העתיקה ועל קיר כנסייה שלמה מור

כתובות רוססו על קיר בעיר העתיקה ועל קיר כנסייה

במהלך משימת אבטחה של שוטרי סיור ממרחב דוד אותרו כתובות שרוססו בטוש שחור על גבי קיר בהוספיס בעיר העתיקה וכן על קיר חיצוני של כנסיית דור מציון.