שבת שלום עם ישראל היקר! - 0404
+
שבת שלום עם ישראל היקר! חדשות 0404

שבת שלום עם ישראל היקר!

"ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך – אני עומד" שבת שלום עם ישראל היקר, שבת שלום לאחינו הדתיים המקדשים את השבת בתפילות, קידוש ועוד. שבת שלום לאחינו החילוניים הנחים מהשבוע הקשה, יבלו ויטיילו בשבילי ארצנו המדהימה. שבת שלום גם לכל כוחותינו היקרים הפועלים למען כולנו. אנחנו פשוט אוהבים אתכם. שבת שלום ישראל!