משרד החינוך יוצא בנוהל חדש לשינוע בחינות הבגרות - 0404
+
משרד החינוך יוצא בנוהל חדש לשינוע בחינות הבגרות משרד החינוך

משרד החינוך יוצא בנוהל חדש לשינוע בחינות הבגרות

עם פתיחת בגרויות החורף תשע"ו, משרד החינוך יוצא בנוהל חדש לשינוע בחינות הבגרות והגברת השמירה על טוהר הבחינות. על פי הנוהל החדש, מעטפות הבחינות יוצאות ביום הבחינה מהמדפיס הממשלתי, ומשונעות באופן ישיר לבתי הספר. משרד החינוך שכר מלווים חיצוניים שיקבלו את שאלוני הבחינות ביחד עם מנהל בית הספר ונאמן בית ספרי נוסף, ויחד הם יוודאו שהשאלונים מאובטחים עד לתחילת הבחינה, ובמהלכה. מחר (ב') תתקיים בחינת הבגרות באנגלית, בגרויות חורף 2016. במסגרת הפקת לקחים ממועדי בחינות הקיץ, הדלפת שאלוני הבגרות והפגיעה החמורה בטוהר הבחינות וכחלק מתהליך התייעלות התפעולית, גיבש משרד החינוך נוהל חדש לשינוע בחינות הבגרות והגברת השמירה על טוהר הבחינות. מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך, מדגישה כי השמירה על טוהר הבחינות ועל זכותם של תלמידי מדינת ישראל להיבחן ולזכות בציון הוגן הן הגורמים המניעים לשינוי במתכונת ביצוע מבחני הבגרות. "יש לנו אמון מלא במנהלים, ומבחינתנו הישגים עם ערכים, יושר וטוהר באים לפני כל הישג אחר. יחד עם זאת, לאור האירועים שהיו בעבר – הדלפת השאלונים ואיום על שנתון שלם בביטול בחינות הבגרות – נערך משרד החינוך לאבטחת הבגרויות, כדי שתלמידי ישראל יוכלו להתמיד בבחינות ולא לחשוש מהדלפה". משרד החינוך מקים בכל המחוזות מטות מטעם אגף הבחינות שידאגו לקשר ומענה מיידי לבתי הספר. שינוע ישיר לבתי הספר – במסגרת הנוהל החדש, חברות שליחים ימסרו בבוקר הבחינה את השאלונים ישירות ממשרדי המדפיס הממשלתי בירושלים אל בתי הספר (ללא תיווך בסניפי הדואר כבעבר). בחינות הבגרות מתקיימות ב-1035 מוסדות חינוך בישראל. על פי המתווה החדש, כל שליח יפזר את מעטפת השאלונים לכ- 4- 6 מוסדות חינוך, בהתאם לאזורים הגיאוגרפיים השונים. שאלוני הבחינות מאובטחים ומתועדים – חברות השליחים ייוודאו ששאלוני הבחינות מגיעים סגורים ומאובטחים לבתי הספר. חברות השליחים יגיעו לבתי הספר עד 45 דקות לפני הבחינה – חלון הזמנים של השליחים הוא 45 דקות עד שעתיים וחצי לפני הבחינה. משרד החינוך שכר מלווים שיקבלו את שאלוני הבחינות בבתי הספר – המלווים יחד עם מנהל בית הספר ונאמן נוסף של בית הספר יחתמו שקיבלו את השאלונים סגורים ומאובטחים. השאלונים יאופסנו בחדר המנהל, המלווה החיצוני יוודא כי השאלונים מאובטחים עד לתחילת הבחינה, ובמהלכה. בנוסף לכך משרד החינוך החל בפיילוט (ב-50 בתי ספר) של שימוש בכספות משוכללות לאבטחת הבחינות בבתי הספר. המטרה: הגברת האבטחה על שאלוני הבחינות. הפצת הבחינות אל בתי הספר תעשה על ידי חברות השליחים, שיגיעו ישירות לבתי הספר (ללא תיווך בסניפי הדואר) ויאפסנו את השאלונים בכספות מאובטחות. הכספות תיפתחנה חצי שעה בלבד לפני הבחינה, בכל מקרה אחר של פתיחת דלת הכספת תתקבל התרעה של חשד לפריצה במוקד ייעודי של מערכת אבטחת הבחינות.