אודיוקודס מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2017 - 0404
+
אודיוקודס מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2017 קרדיט תמר מצפי

אודיוקודס מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2017

ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב- 41.1 מיליון דולר, גידול של 9.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; ההכנסות בשנת 2017 כולה הסתכמו ב-156.7 מיליון דולר בהשוואה ל-145.6 מיליון דולר בשנת 2016.

ההכנסות הרבעוניות משירותים הסתכמו ב-13.4 מיליון דולר, גידול של 17.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; ההכנסות משירותים בשנת 2017 כולה הסתכמו ב-49.3 מיליון דולר בהשוואה ל-43.3 מיליון דולר בשנת 2016.

הכנסות מעסקי UC-SIP צמחו ביותר מ-15% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2016.

שיעור הרווח הגולמי הרבעוני על בסיס GAAP הסתכם ב-63.1%; שיעור הרווח הגולמי הרבעוני על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-63.6%.

שיעור הרווח התפעולי הרבעוני על בסיס GAAP הסתכם ב-7.8%; שיעור הרווח התפעולי הרבעוני על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-9.7%.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב- 8.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי, ו-17.8 מיליון דולר במהלך שנת 2017.

הרווח הנקי הרבעוני על בסיס GAAP הסתכם ב-672,000 דולר או 2 סנט למניה בדילול מלא, הרווח הנקי הרבעוני על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-3.8 מיליון דולר או 12 סנט למניה בדילול מלא.

הרווח הנקי על בסיס GAAP בשנת 2017 הסתכם ב-4.0 מיליון דולר או 13 סנט למניה בדילול מלא, הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP בשנת 2017 הסתכם ב-12.2 מיליון דולר או 37 סנט למניה בדילול מלא.

במהלך הרבעון הרביעי של 2017 רכשה אודיוקודס 1.3 מיליון ממניותיה הרגילות בשווי מצטבר של 9.0 מיליון דולר.