גם כשגונבים צריך לדעת מזל... - 0404
+
גם כשגונבים צריך לדעת מזל…

גם כשגונבים צריך לדעת מזל…