אושר סופית: מס החברות יופחת ויעמוד על 25% - 0404
+
אושר סופית: מס החברות יופחת ויעמוד על 25%

אושר סופית: מס החברות יופחת ויעמוד על 25%

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 217) (הפחתת שיעור מס חברות), התשע"ו-2015. תחילתו של תיקון זה תהיה ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016). כמו כן, מוצע לקבוע הוראות מיוחדות לעניין תחולת התיקון לחברה שחלה עליה תקופת שומה מיוחדת. בדברי ההסבר להצעה נכתב: בשנים האחרונות נרשמת ירידה בשיעורי הצמיחה. חלק ניכר מהירידה נובע מהאטה של קצב הגידול של הייצוא הישראלי וכן מהאטה בקצב הגידול בהשקעות צריך לזכור כי המס המופחת כבר עמד לפני מס' שנים על 25% אך הועלה שוב ע"י הממשלות הקודמות. הפחתת נטל המס בשיעור כה קטן ומזערי לא באמת מסייעים למגזר העסקי שקורס תחת נטל המס והבירוקרטיה במדינת ישראל. הגיע הזמן לעשות מהפיכות משמעותיות בנטל המס במגזר העסקי ובמגזר הפרטי במדינה