כמו בציור: רגעים אחרונים לפני השקיעה - 0404
+
כמו בציור: רגעים אחרונים לפני השקיעה גדעון ביאדגו

כמו בציור: רגעים אחרונים לפני השקיעה

כמו בציור! שמי חיפה רגעים לפני השקיעה, כפי שצולמו על ידי גדעון ביאדגו.