אושר בקריאה ראשונה: עדכון לקוחות על סיום עסקה – גם בהודעת SMS - 0404
+
אושר בקריאה ראשונה: עדכון לקוחות על סיום עסקה – גם בהודעת SMS

אושר בקריאה ראשונה: עדכון לקוחות על סיום עסקה – גם בהודעת SMS

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הודעה במסרון על סיום עסקה לתקופה קצובה), התשע"ה-2015 של ח"כ מירב בן-ארי וקבוצת חברי הכנסת. מוצע שבעסקה לתקופה קצובה בה העוסק מחייב חשבון של צרכן בתשלומים, לפי הרשאה לחיוב חשבון או לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראי, יודיע העוסק לצרכן במסרון למספר הטלפון הנייד שלו, 14 ימים לפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות, על מועד הסיום הצפוי, בנוסף לדרכים הקבועות כיום בחוק להודעה כאמור. בדברי ההסבר להצעה נכתב: "לפי חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, יש חובה לעדכן את הלקוחות בדבר סיום עסקה קצובה, אך אין הכרח להודיע באמצעות הודעת מסרון. בשנים האחרונות קיימת תופעה לפיה ציבור הצרכנים מקבל הודעות בדבר הצטרפות למבצעים באמצעות מסרונים לטלפונים הניידים. מאחר וכמעט כל צרכן מחזיק מכשיר נייד ברשותו, אין סיבה שגם הודעה בדבר ביטול עסקה קצובה לא תגיע כהודעת מסרון." 11 תמכו ללא התנגדות וההצעה תוחזר לוועדת הכלכלה יש לציין כי הצעת החוק הגיע מתוך הצטברות של מאות תלונות של לקוחות אשר טענו כי החברות הגדולות בעיקר בתחומי האינטרנט, הטלפוניה והכבלים ממשיכות לחייבן ללא אישור. רק לאחרונה הפסידה חברת בזק בינלאומי בבית המשפט בתל אביב כאשר נתבעה על ידי לקוח בה נטען כי החברה המשיכה לחייב את כרטיס האשראי ללא אישור כדין וחויבה מעבר להחזר הכספי ללקוח ב"הוצאות לדוגמא" בסך של כ-4000 ₪