רשות שדות התעופה תגיש תביעה בסכום של עשרות מיליוני ש"ח - 0404
+
רשות שדות התעופה תגיש תביעה בסכום של עשרות מיליוני ש"ח חדשות 0404

רשות שדות התעופה תגיש תביעה בסכום של עשרות מיליוני ש"ח

רשות שדות התעופה נערכת בימים אלה להגשת תביעת ענק לסילוק מאות מטרים של צנרת חומרים מסוכנים ותשלום דמי שימוש בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח. מאות מטרים של צנרת חומרים מסוכנים עוברים בשטח שדה התעופה חיפה המצוי בבעלות רשות שדות התעופה. המדובר בצנרת המשרתת את חברות הכימיקלים הפועלות במפרץ חיפה, המשנעות, בין היתר, בנזן, אמוניה ואתילן. החברות עליהן מדובר הינן חיפה כימיכלים, "גדיב" ו"כרמל אולפינים" מקבוצת " בזן". מרשות שדות התעופה נמסר כי, "ניסיונות רבים להסדרת השימוש של חברות הכימיקלים במקרקעי שדה התעופה עלו בתוהו ורשות שדות התעופה נערכת בימים אלה להגשת תביעות לסילוק יד ותשלום דמי שימוש בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח. בפניה רשמית שביצעה רשות שדות התעופה לחברות הכימיקלים נדרשו החברות להסדיר מידית הסכם מול רשות שדות התעופה בכל הנוגע לעצם עשיית השימוש בקרקע, בטיחות הצנרת העוברת בסמוך למסלול ההמראה והנחיתה ותשלום דמי השימוש, לרבות פירעון חוב עבר. עוד הובהר כי עד להסדרת ההסכם, הרשות רואה בחברות הכימיקלים כאחראיות לכל דבר ועניין הנוגע לפעילותן במקרקעין". עוד נמסר מרשות שדות התעופה כי, "פניות רבות, חוזרות ונשנות, של רשות שדות התעופה לאיגוד ערים חיפה ולמשרד להגנת הסביבה לצורך קבלת מידע בדבר ביצוע בדיקות סביבתיות המאשרות את תקינות הצנרת, העלו תמונה עגומה לפיה אין בנמצא תקינה לקווי כימיקלים ויכולת הפקוח אחר תנאי רישיונות העסק, ככל שקיימים, מוגבלת ביותר.