פיטורין והליכים משמעתיים כנגד האחראים לבריחת האסיר ירון סנקר - 0404
+
פיטורין והליכים משמעתיים כנגד האחראים לבריחת האסיר ירון סנקר חדשות 0404

פיטורין והליכים משמעתיים כנגד האחראים לבריחת האסיר ירון סנקר

בעקבות בריחת האסיר ירון סנקר מבי"ח אסף הרופא ב-15/11/15, מונתה ועדת חקירה בראשות סגן הנציבה, גונדר אלי גביזון, ובהשתתפות נציגת הציבור נצ"מ בדימוס איילת אליישר. הועדה בדקה את הנסיבות שהובילו לאירוע ואת התנהלות הגורמים שהיו אחראים על החזקת האסיר טרם האירוע ובמהלכו. במהלך הבדיקה הוברר כי שני הסוהרים שהיו אמונים על השמירה בחדר בית החולים לא היו בקשר עין עם האסיר ובכך התאפשרה בריחתו (סוהר שלישי היה במנוחה ברשות). לצד המסקנות המערכתיות הנוגעות לנהלי ופקודות שב"ס בנושא ליווי ושמירה על אסירים באשפוז, המליצה הוועדה לנקוט גם בצעדים משמעתיים ומנהליים כנגד מספר אנשי סגל. ההמלצות אומצו ע"י נציבת בתי הסוהר, רב גונדר עפרה קלינגר ואושרו ע"י השר לביטחון הפנים, ח"כ גלעד ארדן. עיקר ההמלצות (כולן בכפוף לשימוע המעורבים בהתאם לצורך): – מפקד הלווי וסגנו (סוהרי בטחון מבימ"ר ניצן) – פתיחה בהליכי פיטורין עקב אי התאמה. – סוהר הליווי הנוסף – העמדה לדין משמעתי. – קמב"ץ בימ"ר ניצן – העמדה לדין משמעתי ועיכוב בדרגה. – קמב"ץ מחוז מרכז – העברה מתפקיד, עיכוב בדרגה והערה מנהלית. – רמ"ח אבטחה נציבות ומש"ק אג"מ מחוזי– הערה מנהלית. – מפקד בימ"ר ניצן– העברה מתפקיד (לא ישמש כמפקד ביס"ר למשך 3 שנים) והערה מנהלית. – מפקד המחוז, סגנו וקמ"ן המחוז– ראיונות פיקודיים.