הסתיים המשבר: האוצר העביר כסף לטובת משכורות עובדי הניקיון בירושלים - 0404
+
הסתיים המשבר: האוצר העביר כסף לטובת משכורות עובדי הניקיון בירושלים לאה טובול

הסתיים המשבר: האוצר העביר כסף לטובת משכורות עובדי הניקיון בירושלים

בעקבות מו"מ אינטנסיבי שנוהל בימים האחרונים בין משרד האוצר לעיריית ירושלים בהתערבותו של יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, הוסכם היום אחה"צ כי משרד האוצר יעביר לעיריית ירושלים באופן מיידי 17 מיליון ש"ח להמשך העסקת עובדי הניקיון שפוטרו לשנה נוספת – דבר אשר יאפשר את חזרתם המידית לעבודה. כמו כן, הוסכם על העברת כ-20 מיליון ש"ח לטובת המשך תגבור האבטחה במוסדות החינוך. עוד הסכימו האוצר והעירייה על כניסה למו"מ אינטנסיבי במטרה לדון בסיוע הממשלתי התוספתי שיינתן לירושלים. בעירייה מציינים כי הסכומים שאושרו הינם רק חלק קטן מצרכי העיר ירושלים וללא העברה של התקציבים הנדרשים, יימשך המשבר ולא יהיה מנוס מהמשך הקיצוצים הכואבים בכל פעולות העירייה וחברות הבת ובתקציבי החינוך, התרבות, הרווחה ותחזוקת העיר שישפיעו על כל תחומי החיים. עמדת האוצר מחייבת קיצוץ של מאות מיליוני שקלים בתקציב עיריית ירושלים, דבר שמחייב את העירייה להיערך בהתאם בכדי להגיש תקציב מאוזן. ראש העיר הודה ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן על התערבותו במשבר ועל נכונותו להמשיך וללוות את התהליך למען חיזוק ירושלים.