חברת דירוג האשראי מעלות S&P העלתה את תחזית דירוג חברת הראל ביטוח מ"יציבה" ל"חיובית" - 0404
+
חברת דירוג האשראי מעלות S&P העלתה את תחזית דירוג חברת הראל ביטוח מ"יציבה" ל"חיובית" לאוס

חברת דירוג האשראי מעלות S&P העלתה את תחזית דירוג חברת הראל ביטוח מ"יציבה" ל"חיובית"

חברת דירוג האשראי מעלות S&P העלתה את תחזית דירוג חברת הראל ביטוח מ"יציבה" ל"חיובית", כך שלאחר מהלך העדכון החברה תדורג בדירוג 'ilAA+'/Positive.

במסגרת השיקולים להעלאת תחזית הדירוג, מעלות S&P ציינו: "שינוי תחזית הדירוג לחיובית מבוסס על עלייה ברמת הוודאות בנוגע לכוונת ההנהלה לנהל את פוזיציית ההון תוך שמירה על כרית ביטחון מעל להון הנדרש בהתאם להוראות סולבנסי 2".

כזכור, בשבוע שעבר, דירקטוריון חברת הראל ביטוח מימון והנפקות ודירקטוריון הראל ביטוח אישרו באופן עקרוני ביצוע הנפקה של שתי סדרות אגרות חוב חדשות אשר תמורתן תוכר כהון רובד 2 של הראל ביטוח.