בשורה לנגדים במשטרה ובשירות בתי הסוהר - 0404
+
בשורה לנגדים במשטרה ובשירות בתי הסוהר רותם זכאים

בשורה לנגדים במשטרה ובשירות בתי הסוהר

הממונה על השכר באוצר ומנכ"ל המשרד לביטחון הפנים חתמו על העלאת שכרם החודשי של הנגדים בתפקידי הליבה במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר השר לביטחון הפנים, ח"כ גלעד ארדן ושר האוצר, משה כחלון, סיכמו על שינוי מבנה שכר הנגדים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר בתפקידי הליבה. הסיכום נחתם בין הממונה על השכר במשרד האוצר, קובי אמסלם, ומנכ"ל המשרד לביטחון הפנים,רותם פלג, במעמד סגן שר האוצר, ח"כ הרב יצחק כהן. ממשלת ישראל צפויה לאשר בקרוב את מבנה השכר החדש. מודל שכר הנגדים החדש במשטרה ובשב"ס יביא לעלייה של כ-1500 ₪ בשכרם החודשי של נגדים בתפקידי הליבה בארגונים, כגון: סיירים, בלשים, חוקרים וסוהרים. הסיכום משפר את שכרם של הנגדים באופן משמעותי. כלל מקצועות הנגדים במשטרה ובשב"ס יחולקו לשמונה קבוצות בהתאם למאפיינים של כל מקצוע. הסיכום מאפשר למשטרה ולשב"ס לתגמל את הנגדים בהתאם לסדר העדיפות הארגוני, לקשיי הגיוס למקצוע ולדרישות המקצועיות של כל תפקיד. השר לביטחון הפנים, גלעד ארדן: "הסוהרים ושוטרי השטח הם הכוח המרכזי והעיקרי של שב"ס ומשטרת ישראל. הם עובדים בסיכון ביטחוני גבוה וללא מגבלת שעות וימים. יש לנו חובה מוסרית ואינטרס לאומי לתגמל אותם ואת משפחותיהם כראוי להם, בכדי שיהיו לנו ארגונים ביטחוניים חזקים ואיכותיים". מנכ״ל המשרד לביטחון הפנים, רותם פלג: ״לאחר שמונה שנים של משא ומתן, נחתם היום בהובלת השר לביטחון הפנים הסכם שיאפשר למשטרת ישראל ולשירות בתי הסוהר לשפר את שכר השוטרים והסוהרים בתפקידי השטח ויאפשר גיוס ושימור כוח אדם איכותי בגופים." הממונה על השכר, קובי אמסלם: "העלאת השכר המשמעותית של נגדים במקצועות הליבה במשטרה ובשב"ס תגדיל את יכולת הארגונים לגייס לשורותיהם משרתים מיומנים ואיכותיים ולשמור על כוח האדם בהם לאורך זמן".