עברה בקריאה ראשונה הצעת חוק אצילת סמכות לסגן שר «
+
עברה בקריאה ראשונה הצעת חוק אצילת סמכות לסגן שר שלמה מור, 0404

עברה בקריאה ראשונה הצעת חוק אצילת סמכות לסגן שר

ברוב גדול עברה הצעת החוק המאפשרת לראש הממשלה להעניק סמכויות לסגן שר כדי שיוכל לפעול כמו שר.

כך, יוכל סגן השר ליצמן לפעול למעשה כשר.