״נמשיך להתעקש עד אשר חוק אוניברסיטת אריאל יעבור״ - 0404
+
״נמשיך להתעקש עד אשר חוק אוניברסיטת אריאל יעבור״ שלמה מור, 0404

״נמשיך להתעקש עד אשר חוק אוניברסיטת אריאל יעבור״

בתגובה לפרסומים אודות חוק אוניברסיטת אריאל, מסיעת הבית היהודי נמסר, כי חברי הסיעה ימשיכו להתעקש עד שהחוק יעבור.

הבית היהודי: ״חוק אוניברסיטת אריאל, אשר מכפיף את אוניברסיטת אריאל תחת המועצה להשכלה גבוהה הוא חוק תשתיתי חיוני לאוניברסיטת אריאל ולהתיישבות כולה, והכרחי על מנת להקים פקולטה לרפואה באריאל. ‬

אנו סומכים על ראש הממשלה שכמו שנרתם להעברת חוק ההסדרה ואת חוק ירושלים – ישחרר את החסמים בכנסת, וישלב איתנו ידיים להעברת החוק החשוב הזה. אנו נמשיך להתעקש עד אשר חוק זה יעבור״.