המפכ"ל אלשיך קבע: ניצב ריטמן ישוב לתפקיד ראש להב 433 - 0404
+
המפכ"ל אלשיך קבע: ניצב ריטמן ישוב לתפקיד ראש להב 433 חטיבת דובר המשטרה

המפכ"ל אלשיך קבע: ניצב ריטמן ישוב לתפקיד ראש להב 433

הבוקר הודיע מפכ"ל המשטרה לניצב רוני ריטמן על החלטתו כי ימשיך בתפקידו כראש להב 433. עם זאת, לאור ההתבטאויות שיוחסו לקצין לכאורה במסגרת התלונה, מצא המפכ"ל לנכון לחדד בפני הקצין את נורמות ההתנהגות המצופות מקצין בתפקידו ומעמדו. מהמשטרה נמסר כי, "החלטת המפכ"ל התקבלה לאחר דיון רחב ומעמיק, במסגרתו הוצגו בפניו המלצות מחלקת משמעת באגף משאבי אנוש והמלצות הייעוץ המשפטי של המשטרה. "המלצות אלו התבססו על בחינה מעמיקה של כלל חומר הראיות שנאסף במסגרת חקירת מח"ש, בדיקות הפוליגרף של המעורבים והחלטתו של היועץ המשפטי לממשלה שלא להגיש כתב אישום פלילי בין השאר, כדבריו, בשל ״בעיות מסויימות במסכת הראייתית". כמו כן התבססו ההמלצות על היעדר יכולת לפתוח בהליך משמעתי בשל התיישנות המעשים שנטענו נגד ניצב ריטמן והרצון להימנע מלנקוט בהליך מנהלי, מבלי שניתנת לו יכולת אפקטיבית להילחם על חפותו, זכות יסודית שמגיעה לכל נאשם במעשה פסול כלשהו. כל אלה הובילו למסקנה כי אין תשתית ממשית לנקיטת צעדים מנהליים כלשהם ואפילו לא לנקיטת הליכים משמעתיים, גם אילולי חלה התיישנות ולהחלטה לפיה ימשיך ניצב ריטמן בתפקידו. המפכ"ל מבהיר כי משטרת ישראל תמשיך לטפל בנחישות תוך שימוש בכלים הפיקודיים, המשפטיים, המנהליים והתעסוקתיים העומדים לרשותה במקרים של חריגות מהנורמות הערכיות והמוסריות המצופות מאנשי משטרה וכמי שאמונים על אכיפת החוק במדינת ישראל. כל מקרה של סטייה מנורמות אלו ייבחן לגופו ועל פי מדיניות זו".