״דקה לשבת״ - על פרשת השבוע עם הרב אלי בן דהן - 0404
+
צילום: 0404

״דקה לשבת״ – על פרשת השבוע עם הרב אלי בן דהן

הרב אלי בן דהן, סגן שר הביטחון: ״השבת בעזרת ה' נתחיל לקרוא בחומש "שמות". בדרך כלל אנחנו קוראים לחומשים על פי המילה הראשונה או המילה השנייה שלהם בראשית, שמות, ויקרא וכולי.

הנציג בהקדמתו לספר שמות מביא את דעת בעל הלכות גדולות האומר שספר שמות נקרא "הספר השני", אבל לשאר הספרים הוא קורא על פי המילה הראשונה שלהם וזה לא מובן. אם אנחנו קוראים להם על פי הסדר המספרי אז צריך להיות הספר הראשון השני והשלישי.

למה דווקא ספר שמות נקרא הספר השני? והתשובה לכך היא כי ספר בראשית מדבר על בריאת העולם ועל בריאת עם ישראל. אבל בריאת העולם ובריאתו של עם ישראל לא הסתיימו בספר בראשית הסיום לבריאה הוא בספר שמות כשעם ישראל מקבל את התורה רק אז נשלמת בריאת העולם ורק אז יש משמעות לבריאתו של עם ישראל.

התורה, היא הנותנת הטעם לבריאת העולם והיא היוצרת את עם ישראל״.

מבזקיםלכל המבזקים