הרבצ"ר הרב אייל קרים בקריאה לרבנים: "הפסיקה הצבאית חייבת להיות אחידה" - 0404
+
הרבצ"ר הרב אייל קרים בקריאה לרבנים: "הפסיקה הצבאית חייבת להיות אחידה" יוני רייף

הרבצ"ר הרב אייל קרים בקריאה לרבנים: "הפסיקה הצבאית חייבת להיות אחידה"

כנס 'עולם התורה' בחסות 'איחוד בתי הכנסת' איגד עשרות מרבני הציונות הדתית לדיון בסוגיות ההלכתיות ובמעמדו של לימוד התורה בארץ ובעולם. 
פתח את הכנס יו"ר 'איחוד בתי הכנסת' אליעזר שפר שאמר "״לא היה לימוד תורה כמו שיש היום בארץ ישראל בהיסטוריה של העם היהודי". 
 
הדוברים המרכזיים בכנס היו הרבנים הראשיים לצה"ל ולמשטרה. "הפסיקה הצבאית חייבת להיות אחידה" אמר הרבצ"ר אייל קרים והוסיף כי רבני הישיבות, הישובים ובתי הכנסת חייבים להכיר בפסיקה הצבאית, "לא פעם היה מקרה שעל אותה השאלה רבנים נתנו שלוש פסיקות שונות".
 
הרב רמי ברכיהו הרב הראשי למשטרה סקר את האתגרים ההלכתיים שנאלץ לעסוק בתקופתו במשטרה: "אי אפשר להשתמש בכלים הלכתיים של פיקוח נפש של האדם הפשוט – אין לנו ברירה אלא לפתח שפה חדשה, אתגר הלכתי חדש שנקרא הלכות מדינה".
 
בין הדוברים היה גם ראש מכון 'צורבא מרבנן' הרב בן ציון אלגזי שאמר כי צריך לשמר את ההבדלים ההלכתיים בין ספרדים לאשכנזים  "באופן עקרוני אי אפשר לערבב בין ההלכות של הספרדים לאשכנזים משום  "אל תנטוש תורת אמך״ אך הוסיף ואמר "צריך להביא את הדעות למקום אחד – ריבוי הדעות מביא לשלמות גדולה בעם ישראל".
 
בסיום הכנס העניקו הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו וסגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן עיטורי הוקרה למספר רבנים על עשייתם לאורך השנים בין מקביל הפרס:
הרב צבי שכטר – ראש הכולל ב'ישיבה אוניברסיטי' ואורח הכבוד של הכנס, הרב דב ביגון ,הרב יעקב אריאל , הרב אליעזר מלמד, הרב ד"ר ציון ערוסי והרב חיים דוד קובלסקי.