השב"כ: מסע הכפשה שיקרי כנגדנו. ההתארגנות - אידאולוגיה קיצונית ואנטי-ציונית - 0404
+
השב"כ: מסע הכפשה שיקרי כנגדנו. ההתארגנות – אידאולוגיה קיצונית ואנטי-ציונית Zakaria Sadah RHR, ויקיפדיה

השב"כ: מסע הכפשה שיקרי כנגדנו. ההתארגנות – אידאולוגיה קיצונית ואנטי-ציונית

בימים האחרונים ממשיך להתנהל מסע הכפשה שיקרי נגד שירות הביטחון הכללי ועובדיו. על רקע זה, שב"כ מבקש להבהיר: התארגנות הטרור היהודי, אשר חבריה נחקרים בימים אלה, עומדת מאחורי ביצוע פיגועים חמורים, מתוך אידאולוגיה קיצונית ואנטי-ציונית. חברי התארגנות זו המשיכו לבצע פיגועים גם לאחר ההצתה בדומא וראו בפיגוע זה כפיגוע שראוי לחקותו. תכליתה של החקירה המתנהלת בימים אלה הינה חשיפת ההתארגנות וסיכול פיגועים עתידיים. לאור זאת ובתאום עם המערכת המשפטית נחקרת ההתארגנות על-פי אמות המידה המקצועיות והמשפטיות המקובלות לסיכול התארגנויות העוסקות בהוצאת פיגועים חמורים עתידיים. במהלך החקירות ננקטו אמצעים המתאימים לתכלית זו. במסגרת דיונים משפטיים, כמו גם בכלי תקשורת שונים, הועלו טענות לפיהן, במסגרת החקירה הוטרדו הנחקרים מינית, פגעו באיבריהם האינטימיים, נעשה שימוש ב"מיטת סדום", בבעיטות, ביריקות, בחשמול גופם וכי אחד הנחקרים אף ניסה לפגוע בעצמו. שירות הביטחון הכללי מבהיר כי טענות אלה הינן שקריות ומשוללות כל קשר למציאות! מטרת הפרחת שקרים אלה לחלל האוויר הינה להשחיר פניו של שירות הביטחון הכללי ובכך לנסות לפגוע ביכולתו לבצע את תפקידו – ע"י שיבוש החקירה ופגיעה בתדמית השירות ועובדיו. פעילי הימין הקיצוני ועורכי דינם מנסים להסיט את הקשב הציבורי והמשפטי ממעשי הטרור החמורים אשר בוצעו ע"י ההתארגנות האמורה ולהפנותה נגד הלגיטימיות שבניהול החקירה לחשיפת מבצעיהם. לא למותר להדגיש כי החקירה המדוברת מתנהלת תחת פיקוח משפטי ושיפוטי הדוק של היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה ופרקליטים נוספים המלווים את החקירה מקרוב וכן של בתי המשפט, על ערכאותיהם השונות, בלמעלה מ-100 דיונים מסוגים שונים שנערכו בעניינם של עצורי ההתארגנות. שירות הביטחון הכללי יוסיף לפעול מתוקף האחריות שהוטלה עליו בחוק על-מנת לסכל טרור ובתוך כך, להביא למיצוי הדין מול התארגנות זו, הגורסת כי למדינת ישראל אין זכות קיום, חזונם העיקרי הוא הפלת השלטון בישראל, תוך שימוש באמצעים אלימים (עד כדי מעשה רצח בפלסטינים), פתיחה במרד על מנת למנות מלך, ערעור ביחסים בין ישראל למדינות אחרות, גירוש הגויים ופגיעה במיעוטים (לקוח מתוך מסמכי ההתארגנות).