בנק דקסיה ואלטשולר שחם: הסכם להעמדת אשראי לרשויות מקומיות בהיקף שנתי של 300 מיליון ש''ח - 0404
+
בנק דקסיה ואלטשולר שחם: הסכם להעמדת אשראי לרשויות מקומיות בהיקף שנתי של 300 מיליון ש"ח

בנק דקסיה ואלטשולר שחם: הסכם להעמדת אשראי לרשויות מקומיות בהיקף שנתי של 300 מיליון ש"ח

בנק דקסיה ישראל הודיע היום כי נחתם הסכם להעמדת אשראים משותפים ללווים שונים בין הבנק לבין חברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה, בסך של עד 300 מיליון ש"ח. האשראים ללווים השונים בהתאם להסכם המסגרת יועמדו וינוהלו על ידי הבנק. ההסכם הינו לתקופה של שנה.

במסגרת הסכם המסגרת נקבעו, בין היתר, העקרונות לפיהם יועמדו וינוהלו האשראים המשותפים ללווים שונים. הבנק יגבה עמלות בגין ניהול ותפעול האשראי, אשר סכומן אינו מהותי לבנק.

החתימה על הסכם המסגרת הינה בהתאם לתכנית האסטרטגית החדשה של הבנק, ובהמשך למכירת תיק הלוואות לגופים מוסדיים מוקדם יותר השנה בהיקף של כ- 1.5 מיליארד ש"ח (תיק אשר ממשיך להיות מנוהל על ידי הבנק) ולהסכמים פרטניים קיימים נוספים בין הבנק לבין גופים מוסדיים שונים להעמדת אשראים משותפים.

מנכ"ל בנק דקסיה ישראל, אוליבייה גוטמן, אמר: "חתימת ההסכם עם בית ההשקעות אלטשולר שחם גמל ופנסיה הינה המשך ישיר לקו האסטרטגי החדש שהבנק הגדיר לאחרונה. הסכם זה מחזק את שיתופי הפעולה בין הבנק לבין הגופים המוסדיים להרחבת היקף האשראי המנוהל בבנק לרשויות מקומיות. זאת, הודות למקצועיות העמוקה והניסיון רב השנים שלנו בסקטור המוניציפלי".

התוכנית האסטרטגית החדשה, שהבנק אימץ באפריל האחרון, מתייחסת, בין היתר, לשיתופי פעולה בין הבנק לגופים מוסדיים להעמדת אשראים ללווים שונים, בעיקר אלו הרלוונטיים למגבלות הקבועות בהוראות הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, שעניינן מגבלות חשיפה של הבנק ללווים וקבוצות לווים. בכוונת הבנק להתקשר בהסכמים נוספים לשיתופי פעולה עם גופים מוסדיים שונים לרבות הסכמי מסגרת.

בנק דקסיה ישראל מעניק שירותי בנקאות לסקטור המוניציפאלי ומרחיב את פעילותו למימון תאגידים בעיקר בעסקאות הנשענות על פעילות עם הסקטור הציבורי. הבנק פעיל בשוק ההון באמצעות הנפקת אגרות חוב בבורסה. בנק דקסיה ישראל מדורג AA (תחזית יציבה) ע"י חברת S&P מעלות.

מבזקיםלכל המבזקים