בית ספר לקומנדו יכשיר את לוחמינו מאגוז, מגלן, דובדבן ורימון - 0404
+
בית ספר לקומנדו יכשיר את לוחמינו מאגוז, מגלן, דובדבן ורימון דובר צה"ל

בית ספר לקומנדו יכשיר את לוחמינו מאגוז, מגלן, דובדבן ורימון

בהמשך להחלטת הרמטכ״ל על הקמת חטיבת הקומנדו באוקטובר 2015 ובמלאות שנתיים להקמת החטיבה, אישר הרמטכ״ל את הקמת בית הספר לקומנדו שיכשיר לוחמים מיחידות ״אגוז״, ״מגלן״, ״דובדבן״ ו״רימון״ למקצועות הקומנדו.

היום (ראשון), מונה סא״ל א' למפקד בית הספר בדש״ב שאושר על ידי מפקד זרוע היבשה. סא״ל א' יהיה אמון על הקמת בית הספר המאוחד למקצועות הקומנדו ובניית תוכנית הכשרה למקצועות הקומנדו במהלך שנת 2018.

לוחמי הקומנדו ימשיכו לעבור את הטירונות והאימון המתקדם בבסיסי האימונים של חטיבות החי״ר כפי שהתקיימה עד כה, כשהמשך ההכשרה תתבצע במסגרת בית הספר לקומנדו שצפוי לקלוט את ראשוני הלוחמים במהלך שנת 2019.