אושר בממשלה: ערביי הרשות החייבים כספים לא יכנסו לישראל - 0404
+
אושר בממשלה: ערביי הרשות החייבים כספים לא יכנסו לישראל אהרן גפן

אושר בממשלה: ערביי הרשות החייבים כספים לא יכנסו לישראל

סוף לאפליה כלפי ישראלים שיש להם חייבים תושבי הרשות. אודות לנוהל החדש שמובילים שקד וליברמן, אשר אושר היום בממשלה, החובות ייגבו.

הממשלה אישרה היום (ראשון), את הנוהל של שרת המשפטים איילת שקד ושר הביטחון אביגדור ליברמן, המונע כניסה של חייבים פלסטינים לישראל. זאת לאחר שהתברר כי כיום תושבי הרשות חייבים למעלה מחצי מיליארד ש"ח בתיקי הוצאה לפועל והרשות לגביית קנסות, כאשר ההערכה היא שהחובות שאינם מדווחים עומדים על למעלה מ- 2.5 מיליארד ש"ח. כעת, תיפסק האפליה הקיימת היום לאזרחי ישראל ולרשויות מדינה שיש להם בעלי חוב תושבי הרשות, וניתן יהיה לדאוג לתשלום החובות.

במרץ 1998 אישרה הממשלה נוהל שנועד לסייע לרשויות השלטוניות בישראל וביהודה ושומרון וכן לנושים ישראלים לגבות תשלומי חובות מצד חייבים תושבי הרשות באמצעות מניעת כניסה לישראל. אלא שהנוהל נתקל בקשיים בהעדר שיתוף פעולה עם הרשות.

על פי הנוהל שהיה קיים עד כה, אשר מסורבל לתפעול, רשות שלטונית ונושה היו רשאים לפנות אל הממונה על העזרה המשפטית במשרד המשפטים בבקשה למנוע כניסת חייב משטחי המועצה ברשות, אם חלף המועד המצוין על גבי הדו"ח לתשלום, או לחילופין לא הגיש האחרון בקשה להישפט. בנוסף, על החוב היה להיות מוגש לביצוע בהוצאה לפועל בישראל, תוך מתן דגש כי חלף המועד הנקוב באזהרה.

במידה והתקיימו התנאים המפורטים בנוהל, מודיע הממונה במשרד המשפטים למנהל האזרחי ולמפקדת תיאום וקישור על צירוף שמו של החייב לרשימת החייבים המועברת לנציג המועצה ברשות יחד עם התראה, וכניסתו תימנע אם לאחר 30 יום לא הסדיר את חובו.

לאחר עבודת המטה שערכה וועדה בינמשרדית, הוחלט על ביצוע שינויים מרכזיים בנוהל, שיאפשרו את אכיפתו האפקטיבית וימנעו מחייבים תושבי הרשות להיכנס לישראל, עד להסדרת התשלום:

1. במקום להעביר את שמות החייבים לנציג הרשות, יודיעו לחייב בעת רצונו להיכנס לישראל על החוב הקיים. לאחר מכן, תוך 30 יום יהא עליו להסדיר את החוב, בטרם תמנע כניסתו הסופית לישראל. במידה ולחייב אין היתר כניסה לישראל בתוקף, בקשתו לקבלת היתר כניסה לישראל תסורב והוא יקבל את המידע אודות החוב והדרך בה ניתן להסדירו. במקרה של אי-תשלום החוב, תהפוך האזהרה לסירוב כניסתו.

2. הנוהל יחול גם על תושבי שטח C וכן על חובות תושבי הרשות לריבון ביו"ש.

3. בשל השונות בין אזורי הפעילות ודפוסי הפעילות בהם (השטח הריבוני של מדינת ישראל ושטחי יהודה ושומרון), הפעלת הנוהל ביחס לחובות לישראלים תהיה על-ידי הממונה על העזרה המשפטית במשרד המשפטים והפעלת הנוהל ביחס לחובות לרשויות האזור תהיה על-ידי קמ"ט משפטים באיו"ש.

שרת המשפטים, איילת שקד אמרה: "תם עידן של ניצול ישראלים על ידי תושבי הרשות בידיעה שלא ניתן לגבות את חובם. סכום החובות שנצבר עד כה הוא בלתי מתקבל על הדעת. תפיחתו לחצי מיליארד ש"ח, רק בחובות המדווחים, מחייבת אותנו לתקנו ולהפוך אותו לאפקטיבי, ועל ידי כך, החובות יגבו בצורה מיטיבית. אני מקווה שהתיקון יביא לכך שתושבי הרשות ישלמו את חובותיהם ותיפסק האפליה כלפי אזרחי ישראל ורשויות המדינה".